ARIAS, together with IXA (Innovation Exchange Amsterdam), informs and supports grant applications for collaborative research projects within the ARIAS network (AHK, Gerrit Rietveld Academie, HvA, UvA, VU). Moreover, ARIAS aims to strengthen funding opportunities and funding support both on a national and local level.

Grants

Grants

grants received

Back

The Gerrit Rietveldacademy/Sandberg Institute and UvA received an NWO/Kiem as well as a SIA/Kiem grant for the Zeeburgereiland project in which a local platform will be set up to study the role of art in processes of commoning. Adeola Enigbokan and Rene Boer will be leading the research in the coming months.

Lector Cultureel Erfgoed Hester Dibbits heeft een KIEM-beurs ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Zij zal samen met een interdisciplinair team van onderzoekers een toolkit ontwikkelen voor professionals en academici op het vlak van cultureel erfgoed.

Academici en professionals die samenwerken aan onderzoek naar het gebruik van erfgoed voor welzijn hebben behoefte aan een gemeenschappelijke, praktijkgerichte taal. De multisensorische toolkit die Hester Dibbits met het team gaat ontwikkelen verbindt de abstracte begrippen uit het academische veld met de dagelijkse praktijk van het cultureel erfgoedveld.

Hester Dibbits deed de Kiem-aanvraag vanuit de Erasmus School of History, Culture and Communication, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam, die tevens als penvoerder zal optreden. Naast haar bestaat het onderzoeksteam uit:
– Prof. dr. Inger Leemans (VU Amsterdam)
– Dr. Manon Parry (UvA)
– Dr. Thomas Kador (UCL)
– Marlous Willemsen (directeur van Imagine IC en senior onderzoeker bij de Reinwardt Academie)
– Sara Mattens (Director vinger.nl)
– Željka Sušic (Senior curator Typhological Museum Zagreb)

 

Over Hester Dibbits
Prof. dr. Hester Dibbits is lector Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie en programme director van de internationale Master of Museology. Zij bekleedt als bijzonder hoogleraar de door het Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst ingestelde leerstoel Historische Cultuur en Educatie aan de Erasmus School of History, Culture and Communication (Erasmus Universiteit Rotterdam). Zij ontwikkelt de multisensorische toolkit daar binnen het project ‘Facilitated Interaction on Heritage and Wellbeing’. Het vraagstuk sluit ook nauw aan op het onderzoek naar emotienetwerken in cultureel erfgoed dat Hester Dibbits binnen het lectoraat van de Reinwardt Academie uitvoert.

 

Over de KIEM-beurs
Het programma Creatieve industrie – KIEM financiert en stimuleert samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en bedrijven op het terrein van de Creatieve industrie. Met behulp van een KIEM-financiering kunnen consortia (bestaande uit minimaal één onderzoeker van een kennisinstelling en minimaal één private partner) een langduriger samenwerkingsverband opzetten. Ook is het via KIEM mogelijk om een kennisvraag van een private partij nader uit te werken.

 

22 March 2018: ARIAS-IXA Grant workshop
Research in Education
14.00 -17.00 hrs. Turfdraagsterspad, Amsterdam
to sign up, email: flora.lysen@arias.amsterdam

Application deadlines

27 February 2018: SIA HBO-KIEM

 

28 February 2018:”Making Cities Work” JPI Urban Europe research proposals

 

1 March 2018: UvA Research Innovation and Sustainability Fund

 

1 March 2018: NWO Internationalisation in the Humanities

 

1 March 2018: KNAW AKADEMIE COLLOQUIA

 

2 March: STARTS Prize

 

2 March: VERTIGO grant

 

6 March 2018: SIA RAAK- MKB

 

12 March 2018: SIDNfonds, Open call voor innovatieve internetprojecten

 

13 March 2018: Stimulerings Fonds Creatieve Industrie (SFCI), Non-fictie transmediaregeling

 

12 April 2018: Creative Industry-KIEM

 

24 April 2018: SIA HBO-KIEM

 

1 May 2018: KNAW Congressubsidiefonds

 

9 May 2018: Stimulerings Fonds Creatieve Industrie (SFCI), deelregeling architectuur

 

15 May 2018: HBO postdoc

 

15 May 2018: Fieldlab Virtual Worlds research project

 

16 May 2018 Stimulerings Fonds Creatieve Industrie (SFCI), deelregeling internationalisering

 

17 May 2018: Creative Industry-KIEM

 

30 May 2018: Lorentz Center workshop proposal

 

19 June 2018: SIA HBO-KIEM

 

21 June 2018: Creative Industry-KIEM

 

28 June 2018: SIA RAAK-Publiek

 

30 June 2018: UvA Cutting Edge research fund

 

3 July 2018: NRO ‘Samenhangende onderzoeksprojecten Progammaraad voor fundamenteel onderwijsonderzoek (PROO)’

 

8 August 2018: Stimulerings Fonds Creatieve Industrie (SFCI), deelregeling architectuur

 

14 August 2018: Stimulerings Fonds Creatieve Industrie (SFCI), Non-fictie transmediaregeling

 

23 August 2018: Flagship aanvraag Creatieve Industrie TALPA (motivatie)

 

28 August 2018: deadline intentieverklaring COMENIUS Teaching Fellows

 

1 September 2018: UvA Research Innovation and Sustainability Fund

 

4 September 2018: SIA HBO-KIEM

 

4 September 2018: intentieverklaring COMENIUS Senior Fellows & Leadership Fellows

 

6 September 2018: Creative Industry-KIEM

11 September 2018: vooraanmelding, Nationale Wetenschapsagenda – Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC)

 

13 September 2018: NRO, uitgewerkte aanvragen praktijkgericht onderzoek naar het hoger onderwijs

 

25 September 2018: Open Competitie in de Sociale en Geesteswetenschappen (NWO)

 

30 September 2018: Lorentz Center workshop proposal

 

9 October 2018: SIA RAAK-MKB

 

10 October 2018: Stimulerings Fonds Creatieve Industrie (SFCI), deelregeling internationalisering

 

17 October 2018: Stimulerings Fonds Creatieve Industrie (SFCI), deelregeling architectuur

 

23 October 2018: HBO-Postdoc + vooraanmelding 2 april 2019

24 October 2018: COSME WORTH partnership project (collaboration between fashion designers, traditional and digital craftsmanship and the manufacturing industry)

30 October 2018: Flagship aanvraag Creatieve Industrie TALPA (deadline)

 

8 November 2018: Creative Industry-KIEM

 

15 November 2018: final date : SIA HBO-KIEM

 

18 December 2018: Nationale Wetenschapsagenda – Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC)

7 March 2019: Open Competitie in de sociale en geesteswetenschappen (NWO, na eerdere vooraanmelding)


2 April 2019: HBO-Postdoc