Vacature: Programmamanager ARIAS | platform voor onderzoek tussen kunst en wetenschap (0,2 fte)

Betreft: open vacature binnen de ARIAS instellingen AHK, VU, UvA, HvA, Rietveld/Sandberg.

Deadline: Stuur je C.V. en motivatiebrief uiterlijk op vrijdag 9 oktober naar bert.verveld@ahk.nl (voorzitter bestuur ARIAS).


28 September, 2020


Over ARIAS:

ARIAS is een platform voor onderzoek tussen kunst en wetenschap, met een focus op transdisciplinaire samenwerking. De fundamentele drijfveer is het mee-ontwikkelen van een diverse en duurzame onderzoekecologie tussen de instellingen en organisaties van onderwijs en kennis in Amsterdam. Het platform bevordert onderzoek op het snijvlak van de academische, artistieke en sociale praktijken.

ARIAS treedt op als bemiddelaar en generator tussen vijf kennisinstellingen voor wetenschappelijk (WO) en hoger onderwijs (HBO) die het platform in 2016 hebben opgericht: Universiteit van Amsterdam (UvA), VU Amsterdam (VU), Gerrit Rietveld Academie (GRA), Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Rond die kernpartners is een kring in ontwikkeling van associate partners die zich bezighouden met (maak)onderzoek in relatie tot met name kunst, erfgoed, technologie of design: Waag | technology & society, FramerFramed, Zone2Source, TAAK, EYEcollecties, De Appel, ARCAM en anderen. Middels deze coalitie verbindt ARIAS zich met het bredere veld van wetenschappelijk en artistiek onderzoek in Amsterdam.

ARIAS is een netwerkorganisatie die onderzoekers in en tussen de kern -en geassocieerde partners met elkaar wil verbinden en in uitwisseling brengt door middel van publieke events, expertmeetings en thema gerichte onderzoeksgroepen die onder andere via gezamenlijke aanvragen toewerken naar meerjarige transdisciplinaire onderzoeksprojecten. ARIAS adviseert en bemiddelt bij het vormgeven van trajecten voor post-master onderzoekers die geïnteresseerd zijn in een promotie op het snijvlak van academische en artistieke praktijken. Het platform zet zich in om meer ruimte voor promoties in de kunsten te creëren in Amsterdam, en geeft daartoe samen met haar partners vorm aan nieuwe initiatieven voor de derde cyclus in het kunstonderwijs. ARIAS adviseert, in samenwerking met IXA, zowel individuele onderzoekers als de betrokken instellingen over onderzoek subsidies bij NWO/SIA, en andere fondsen. Door middel van haar activiteiten activeert en verbreedt ARIAS het discours over, het begrip van, en de interesse voor artistiek onderzoek.

De (loon)kosten en het activiteiten budget van ARIAS worden gedragen door de vijf kernpartners. Momenteel worden richtlijnen voor de toekomst van ARIAS uitgezet met als doel deze samen met de nieuwe programmamanager verder te articuleren en realiseren vanaf 2021.


We zijn op zoek naar een:

 

Programmamanager (0.2fte)

 

We zoeken een programmamanager voor ARIAS voor (0.2fte) 1 dag per week, en daarom idealiter iemand voor wie deze functie een natuurlijke aanvulling is op diens bestaande werk. Deze persoon is werkzaam in de onderzoekspraktijk, als lector, hoogleraar of universitair hoofddocent (UHD) aan een van de vijf kern-partner instellingen van ARIAS: UvA, HvA, AHK, GRA/Sandberg, VU. De voorkeur gaat uit naar kandidaten met interesse in en ervaring met het doen van interdisciplinair en transdisciplinair onderzoek en met een grote affiniteit met de kunsten en andere maakpraktijken. We zoeken een programmamanager met een brede visie op artistiek en maak-gericht onderzoek, iemand die de weg in het onderzoeksveld in Amsterdam kent, en de zin en de daadkracht heeft om ARIAS de komen jaren verder te laten groeien.

 

 

Beschrijving van de taken:

 

> Je adviseert het bestuur over de gezamenlijke visie en legt verantwoording aan het bestuur af.

> Je ontwikkelt en bereidt het faciliterende en initiërende beleid van het bestuur voor en voert dat uit.

> Je bent omgevingsgericht, je hebt oog voor ontwikkelingen in de werkvelden van de deelnemende onderzoekers en vertaalt dit naar het programma van ARIAS.

> Je coördineert c.q. ziet toe op het tot stand komen van gezamenlijke projecten en aanvragen.

> Je trekt met kern -en geassocieerde partners op in het bewerkstelligen van een diverse en duurzame onderzoekecologie in Amsterdam, je zet daarin een gezamenlijke strategie uit m.b.t. beleid/lobby, aanvragen, samenwerkingsprojecten.

> Je geeft samen met de deelnemende onderzoekers vorm aan de ontwikkeling van initiatieven voor de derde cyclus.

> Op al deze punten werk je samen met het team. Je vormt samen met de programma-coördinator (0,6fte) en de communicatiemedewerker (0.6fte) een team, je stuurt dit team aan in een horizontale samenwerking.

 

 

Functie-eisen:

 

> Je bent lector, hoogleraar of UHD aan UvA, VU, HvA, GRA/Sandberg of AHK.

> Je bent werkzaam in of staat dichtbij de onderzoekspraktijk.

> Je hebt kennis van en interesse in het doen van inter -en -transdisciplinair onderzoek en een grote affiniteit met de kunsten.

> Je hebt ervaring met het doen en/of begeleiden van een promotieonderzoek en je kent de ontwikkelingen/ mogelijkheden op het gebieden van promoveren in de kunsten.

 > Je hebt aantoonbare ervaring met onderzoeksfonds NWO (of SIA), of vergelijkbare subsidie-organisaties in de Geesteswetenschappen en/of Kunsten en hebt affiniteit met beleidsmatige en bestuurlijke aangelegenheden in het hoger onderwijs.

> Je hebt de vaardigheid om in een complexe bestuurlijke en beleidsmatige omgeving resultaatgericht te opereren.

> Je bent in staat om op inhoudelijk niveau een gelijkwaardig gesprekspartner te zijn voor lectoren, hoogleraren en andere onderzoekers.

> Je bent een uitstekende netwerker, je verbindt en zorgt ervoor dat de verschillende deelnemende partijen goed geïnformeerd worden en op tijd bij initiatieven en projecten worden betrokken.

 

 

Arbeidsvoorwaarden:

 

We bieden een functie voor 0,2 fte, vanaf 1 Januari 2021 bij de Gerrit Rietveld Academie.
Bij interne kandidaten wordt de huidige duur van het dienstverband uitgebreid binnen de werkgevende instelling. (De functie kan mogelijk ook op andere basis worden ingevuld, indien sprake is van een reeds bestaand fulltime dienstverband bij één van de betrokken instellingen)
De benoeming is in eerste voor twee jaar, waarna een evaluatie met het bestuur plaatsvindt voor een verlenging van nog twee jaar.
We bieden een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring, op basis van de CAO−HBO.

 

 

Interesse:

 

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de voorzitter van het ARIAS-bestuur: bert.verveld@ahk.nl

Zie ook www.arias.amsterdam

 

 

Sollicitatie:

 

Stuur je C.V. en motivatiebrief uiterlijk op vrijdag 9 oktober naar bert.verveld@ahk.nl (voorzitter bestuur ARIAS).

 

De sollicitatie verloopt via twee rondes: een gesprek met leden van het ARIAS bestuur, en een gesprek met leden van de ARIAS adviesraad en de programma coördinator. De gesprekken vinden plaats in de laatste twee weken van oktober aan de AHK faculteit voor theater & dans.